Back to News Archive

Explore the secrets of fasting - by Ustaz Mu'al

SIDMA College Sarawak has organized a religious talk entitled “Menyelongkar Rahsia Puasa”. The talk was presented by Ustaz Fadhilah Sahibus Mu'al bin Hj Suaud, Assistant of Chief Mufti, Mufti Department of Sarawak.

According to one of the participants, Nurfazilla Samsimon, it was a very good program because it gives knowledge that we do not realize before and at the same time we share the secrets of how to make our fasting more meaningful.

Also present at the program is SIDMA College Sarawak Chief Executive Officer, Haji Marzuki Haji Umi, Chief Financial Officer, Mdm. Hanizah Mohidin and Chief Executive Officer, Mdm. Hajjah Dayang Sofia Abang Bohan.Prepared by:
Media and Corporate Communication Department
SIDMA College Sarawak

Back to News Archive

KURSUS VTO
(Vocational Training Officer)

[ Sila Klik ] untuk maklumat lanjut.

PENDAFTARAN SEBAGAI PENGUNDI (PEMILIH) BAGI WARGA PELAJAR DI IPTS

Syarat-syarat Kelayakan :

1) Seorang warganegara Malaysia

2) Telah mencapai umur 21 Tahun

3) Bermastautin di bahagian pilihan raya yang ingin didaftarkan

4) Tidak dihalang/hilang kelayakan oleh undang-undang yang berkuatkuasa

Kaedah Pendaftaran :

1) Pendaftaran statik seperti di kaunter Ibu Pejabat SPR, Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri atau Pejabat Pos Berkomputer.

2) Pendaftaran Bergerak sepert Out-Reach Team SPR, Penolong Pendaftar (Parti Politik) atau Penolong Pendaftar di Pejabat-pejabat Kerajaan yang dilantik oleh SPR.

Pusat-Pusat Pendaftaran :

i) Ibu Pejabat SPR di Putrajaya
ii) Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri di seluruh negara
iii) Pejabat Pos Berkomputer di seluruh negara
iv) Pejabat Daerah/Pejabat Majlis Daerah
v) Tempat-tempat awam seperti pasar malam, pasar raya atau taman-taman perumahan yang dikunjungi oleh Out-Reach Team SPR

KURSUS VTO
(Vocational Training Officer)

[ Sila Klik ] untuk maklumat lanjut.

Announcements